Molloskum nedir?

Molluskum kontagiosum sık görülen viral bir deri enfeksiyonudur. Direkt temas sonucu bulaşabilir. Çocuklarda daha sık görülür, ancak herhangi bir yaşta da ortaya çıkabilir.

Molluskum kontagiosumun nedeni nedir?

Molluskum kontagiosuma bu enfeksiyona sahip birey ile yakın temas veya ortak kullanılan eşyalar yoluyla geçen bir virus (Poxvirüs) neden olur.

Molluskum kontagiosum bulguları nelerdir?

Lezyonlar genellikle deri renginde, küçük, deriden kabarık, yarımküre veya küçük bir kubbe şeklindedirler. En belirgin özelliği peynirimsi bir tıkaç içeren merkezi çukurluğa sahip olmalarıdır. Bir kişide sadece bir veya birkaç adet lezyon bulunabileceği gibi çok fazla sayıda da olabilir.

Molluskum kontagiosum tanısı nasıl konulur?

Tanı için genel olarak bir teste ihtiyaç yoktur ve döküntüler hekim tarafından kolaylıkla tanınır.

Molluskum kontagiosum nasıl tedavi edilebilir?

Döküntüler zamanla kendiliğinden kaybolabilmekle birlikte, tedavi yöntemi hastanın yaşına ve hastalığın yaygınlığına göre değişir. Birçok tedavi şekli ağrılıdır, bu sebeble döküntüler kendiliğinden kaybolana kadar tedavisiz de bırakılabilir. Döküntüler kaybolana kadar belli aralıklarda sıvı nitrojen (kriyoterapi) ile dondurulabilir veya koterizasyon uygulanabilir. Ablatif lazerle molloskum lezyonları tedavi edilebilir.