HİPERTROFİK SKAR VE KELOİD (İZ)

Hipertrofik skar ve keloid, yara iyileşmesindeki anormal yanıt sonucunda deride özellikle vücut üst kısımlarında ortaya çıkan, kişileri fonksiyonel, görsel ve kozmetik açıdan olumsuz yönde etkileyebilen, aşırı iz gelişimi ile karakterize bir durumdur.

Travma sonrası derideki izler nasıl iyileşir?

Deri bütünlüğünü bozan her tür travma sonrasında ortaya çıkan tamir sürecinin sonunda az da olsa skar (iz) oluşabilmektedir. Ancak bazı kişilerde iyileşme kontrol edilemez ve skar dokusu kontrolsüzce abartılı oluşabilir. Tamir sürecinin beklenenin ötesinde aşırı iz oluşumu ile sonuçlanmasına “Hipertrofik Skar” (HS) veya “Keloid” denir

Hipertrofik skar nedir?

Kesi, çarpma vurma gibi cilt travmalarını takiben deriden hafif kabarık, çok sert hissedilmeyen, daha sınırlı parlak pembe, kırmızı renkli ya da deri renginde olabilen bir durumdur. Kendiliğinden kaybolabilir.

Keloid nedir?

Özellikle yatkın bünyelerde travma sonrası deriden oldukça kabarık, muayene ile sert hissedilen deri renginde yada pembe kırmızı renkli kabarıklıklardır.

Hipertrofik skar ve keloid gelişimine sebep olan risk faktörleri nelerdir?

Birinci derece akrabalarında hipertrofik skar ve keloid olan kişilerde risk daha fazladır. Vücutta özellikle omuz, sırt, gövde üst kısmı ve ensede daha sık görülür. Yara iyileşmesini geciktiren ve bozan tüm faktörler belirgin skar(iz) dokusu gelişimine neden olabilir.

Hipertrofik skar ve keloid tanısı nasıl konur?

Hastalardaki bulguların klinik görünümü tanı için yeterlidir.

Hipertrofik skar ve keloid tedavi seçenekleri nelerdir?

  • Yüzeyel sürülen kremler(kortizonlu kremler, doku düzenleyici silikon jeller)
  • İntralezyonel enjeksiyon (kortizon enjeksiyonu)
  • Kriyoterapi (Buz, dondurma tedavisi)
  • Fraksiyonel lazer ve Altın iğne tedavisi

Tedaviye nasıl yanıt alınır?

Tedavi süreci uzun zaman alabilir. Yukarıda belirtilen tedavi yaklaşımlarının birden fazlasının birlikte uygulanması tedavi şansınızı artıracaktır. Tedavi başarısını etkileyen faktörler; skarın direnç kapasitesi, uygulanan tedavilerin etkinliği ve hastanın tedaviye olan uyumudur.