PİTRİASİS ROSEA (GÜL HASTALIĞI)

Pitriasis rosea nedir?
Pitriazis rosea; daha çok gövdede ortaya çıkan, üzeri ince kepekli, pembe renkli, yuvarlakoval şekilli döküntülerle karakterize, kendiliğinden düzelebilen bir hastalıktır. Gül hastalığı veya madalyon hastalığı olarak da bilinir.
Pitriazis roseanın nedeni nedir?
Sıklıkla geçirilen bir enfeksiyon hastalığı ve ateşlenme sonrasında veya fiziksel ve ruhsal bir yorgunluğun ardından ortaya çıkmaktadır.
Pitriazis roseanın belirtileri nelerdir?
Hastalık genellikle gövdede tek bir odaktan (haberci plak, madalyon) başlar, daha sonra etrafında buna benzeyen döküntüler ortaya çıkar. İlk döküntü diğerlerine göre daha büyüktür ve yaklaşık 2 hafta içinde bunu takiben tüm gövdeye, kol ve bacaklara yayılabilir. Hastalık kaşıntılı olabilir.
Pitriasis rosea tanısı nasıl konulur?
Klinik muayene ile tanı konur. Bazı durumlarda tanıyı kesinleştirmek amacıyla deri biyopsisi alınabilir.
Pitriasis rosea tedavi edilebilir mi?
Hastalık tamamen tedavi edilebilir. Sınırlı olgularda ise herhangi bir ilaca gerek kalmadan hastalık kendiliğinden tamamen düzelir.
Hastalığın deride izi kalır mı?
Bu hastalık düzeldikten sonra iz kalmamaktadır.
Hastalığın tedavisinde neler yapılır?
Hastalığın şiddetine ve yaygınlığına göre nemlendiriciler, sürme kremler veya ağız yoluyla kullanılan ilaçlar tedavide kullanılmaktadır.
Tedavi sırasında neler yapılmamalıdır?
Hastalığın normal seyri 6-8 hafta kadar sürebilir. Bu nedenle ilk haberci döküntü çıktığı andan itibaren sık ve deriyi tahriş edici banyodan kaçınmalı, banyoda kese-lif yapılmamalı, derinin tahriş edilmemesine özen gösterilmeli, kaşımamalı, yumuşak ve pamuklu kıyafetler tercih edilmelidir.